NASCAR Female Driver Historia

Kvinna racing bilförare fått viss popularitet under andra världskriget när manliga deltagare till dessa händelser sjunkit avsevärt på grund av militära servicekrav . När NASCAR bildades runt 1947 arrangörerna inte utesluta kvinnliga chaufförer , som hittills har alltid haft en minoritets närvaro i organisationen . Den här artikeln visar upp de kvinnliga förare som har gått till historien för sin anmärkningsvärda framgångar inom sporten . Louise Smith